top of page
שפירא פייל אייל מהחבית

שפירא פייל אייל מהחבית

מחירהחל מ- 29.00 ₪

בירה בהירה בעלת גוף בינוני, קלה ונעימה לשתייה. משחק טעמים מעודן בין לתת מתקתק וכשות מרירה. מרעננת במיוחד, ובעלת ארומה הדרית.

נמזגת בחביתוש החל מ 450 מ"ל